Bạc đỡ ty thủy lực - ABASEALS

Bạc đỡ ty thủy lực - ABASEALS

Bạc đỡ ty thủy lực - ABASEALS

Bạc đỡ ty thủy lực - ABASEALS

Bạc đỡ ty thủy lực - ABASEALS
Bạc đỡ ty thủy lực - ABASEALS
Menu
Tiếng Việt English
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Bạc đỡ ty thủy lực

BUSH-DU

It combines a low-friction polytetrafluoroethylene (PTFE) bearing surface with the...

BUSH-NDC

BUSH-STC

backtop