Phốt chữ V - ABASEALS

Phốt chữ V - ABASEALS

Phốt chữ V - ABASEALS

Phốt chữ V - ABASEALS

Phốt chữ V - ABASEALS
Phốt chữ V - ABASEALS
Menu
Tiếng Việt English
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

Phốt chữ V

Merkel U-Ring NA 150

Merkel U-Ring NA 250

Merkel U-Ring NA 400

Merkel U-Ring TM 21

GT5

GT3

backtop