Tiếng Việt  English
Banner
GHW
Tìm sản phẩm
Giỏ hàng 0
Sản phẩm
Số lượng
Loại sản phẩm
Thương hiệu
Part No.
Kích thước lắp đặt
 • Đường kính trong ID
  mm
 • Đường kính ngoài OD
  mm
 • Chiều cao phốt H1
  mm
 • Chiều cao khe lắp H2
  mm

GHW

Cài đặt và xử lý

Kích thước lắp đặt

Thuộc tính vật liệu

Khả năng niêm phong

Part No. ID OD H1 H2 Số lượng Chọn
GHW 135 135 147.2 7.1 141
GHW 132 132 144.2 7.1 138
GHW 130 130 142.2 7.1 136
GHW 120 120 132.2 7.1 126
GHW 115 115 127.2 7.1 121
GHW 110 110 122.2 7.1 116
GHW 100/1 100 110 6 104
GHW 100 100 112.2 7.1 106
GHW 90/1 90 100.2 5.3 95
GHW 90 90 102.2 7.1 96
GHW 85 85 97.2 7.1 91
GHW 80/1 80 92.2 7.1 86
GHW 80 80 88.6 5.3 83
GHW 75 75 83.6 5.3 78
GHW 70 70 78.6 5.3 73
GHW 65 65 73.6 5.3 68
GHW 63/1 63 73.6 5.3 66
GHW 63 63 71.6 5.3 66
GHW 60/1 60 70.6 5.3 65
GHW 60 60 68.6 5.3 63
GHW 56 56 64.6 5.3 59
GHW 55 55 63.6 5.3 58
GHW 50 50 58.6 5.3 53
GHW 45 45 53.6 5.3 48
GHW 42 42 50 5.3 45
GHW 40 40 48.6 5.3 43
GHW 36 36 44.6 5.3 39
GHW 35 35 43.6 5.3 38
GHW 32 32 40.6 5.3 35
GHW 30 30 38.6 5.3 33
GHW 28 28 36.6 5.3 31
GHW 25 25 33.6 5.3 28
GHW 24 24 32.6 5.3 27
GHW 22 22 30.6 5.3 25
GHW 20/1 20 26.6 3.8 23
GHW 20 20 28.6 5.3 23
GHW 18 18 24.6 3.8 21
GHW 14 14 20.6 3.8 17
GHW 12 12 18.6 3.8 15
GHW 10/1 10 16.6 5.3 11.3
GHW 10 10 16.6 3.6 11.3